Spotkanie końcowe projektu w Volos

Ostatnie spotkanie w projekcie ACT2IMPACT odbyło się w Volos (Grecja), w siedzibie Uniwersytetu Tesalskiego. Skupiono się na głównych aspektach zamknięcia projektu i raportu końcowego. Dyskutowano nad ostateczną wersją platformy projektu i jej trwałością, a także nad sposobami czerpania z niej korzyści. Głównymi tematami programu były:

  • Aspekty zarządcze
  • Sprawozdawczość
  • Trwałość rezultatów