Τελική διακρατική συνάντηση του έργου στο Βόλο

Η τελευταία γενική συνάντηση του έργου ACT2IMPACT πραγματοποιήθηκε στο Βόλο (Ελλάδα), στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επικεντρώθηκε στις κύριες πτυχές για το κλείσιμο του έργου και την τελική έκθεση. Συζητήθηκε η τελική έκδοση της πλατφόρμας του έργου και η βιωσιμότητά της, καθώς και οι τρόποι αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της. Τα κύρια θέματα της ατζεντας ήταν τα εξής:

  • Διαχειριστικές πτυχές
  • Τελικές αναφορές
  • Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων