Spotkania

Wydarzenie Upowszechniające

Wydarzenie Upowszechniające składało się z seminarium tematycznego, mającego na celu prezentację osiągnięć projektu, doświadczeń i wypracowanej platformy oraz wymianę wiedzy w zakresie szkoleń o umiejętnościach miękkich. Do udziału w tym…