Strona główna

Projekt ACT2IMPACT ma na celu usunięcie istniejącej różnicy pomiędzy zbiorem umiejętności miękkich wykorzystywanych przez młodych, dorosłych ludzi przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, a potrzebami obecnie wymaganymi przez firmy.

Ponieważ tradycyjny system edukacji zmienia się w bardzo wolnym tempie, bardzo potrzebne są rozwiązania wspierające młodych i dorosłych ludzi w stawianiu czoła nowym wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.