Strona główna

Projekt ACT2IMPACT ma na celu usunięcie istniejącej różnicy pomiędzy zbiorem umiejętności miękkich wykorzystywanych przez młodych, dorosłych ludzi przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, a potrzebami obecnie wymaganymi przez firmy.

Ponieważ tradycyjny system edukacji zmienia się w bardzo wolnym tempie, bardzo potrzebne są rozwiązania wspierające młodych i dorosłych ludzi w stawianiu czoła nowym wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Projekt chce rozwinąć, w ciągu 26 miesięcy działalności, ścieżkę podnoszenia kwalifikacji, która poprzez zintegrowane podejście wspiera rozwój umiejętności miękkich krytycznego i kreatywnego myślenia.

Bazując na narzędziu internetowym, projekt ma na celu zaprezentowanie innowacyjnego podejścia do rozwoju umiejętności w oparciu o szkolenie i uczenie się poprzez wysoce zróżnicowane interaktywne wyzwania i ćwiczenia oraz wspólne rozmowy na internetowym forum dyskusyjnym.

Platforma internetowa, na której uczestnicy mogą rozwijać miękkie umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia, poprzez krótkie i wysoce interaktywne kursy szkoleniowe bazuje na strategicznych zadaniach i ćwiczeniach rozwijających umiejętności. Platforma internetowa będzie również obejmować forum dyskusyjne, którego celem będzie tworzenie zespołów dyskusyjnych wśród uczestników z różnych krajów partnerskich, promowanie pracy zespołowej i interaktywnego uczenia się.

Projekt ma na celu opracowanie rozwiązania adresowanego do:

  1. młodych, dorosłych osób w wieku od 20 do 30 lat, aby umożliwić im łatwiejsze wejście na rynek pracy,
  2. nauczycieli i innych organizacji szkoleniowych, w celu wspierania rozwoju kluczowych umiejętności, które przyczynią się do zwiększenia szans w sukcesach zawodowych i satysfakcji w pracy zawodowej

W ramach projektu planowane są 4 różne spotkania w:

  1. Alicante (Hiszpania) – Pierwsze spotkanie w Alicante
    Pierwsze spotkanie projektowe zostało zrealizowane w Alicante (w Hiszpanii) w dniach 13 i 14 stycznia 2020 roku.Organizacją goszczącą był koordynator projektu – UNIVERSITY OF ALICANTE FOUNDATION (FUNDEUN).
    Podczas spotkania omówiono wszystkie etapy projektu oraz określono i zaakceptowano przez wszystkich partnerów plan wszystkich działań, które mają zostać opracowane.
  2. Porto (Portugalia)
  3. Potenza (Włochy)
  4. Volos (Grecja)