Wydarzenie Upowszechniające

Wydarzenie Upowszechniające składało się z seminarium tematycznego, mającego na celu prezentację osiągnięć projektu, doświadczeń i wypracowanej platformy oraz wymianę wiedzy w zakresie szkoleń o umiejętnościach miękkich.

Do udziału w tym wydarzeniu została zaproszona grupa docelowa upowszechniania projektu, z którą przeprowadzono wielodyscyplinarną dyskusję na temat znaczenia i roli umiejętności miękkich na obecnym rynku pracy oraz dla wzrostu i innowacyjności firm.