Partnerstwo

FUNDEUN – Koordynator

Przedsiębiorstwo – Fundacja Uniwersytetu w Alicante (FUNDEUN) jest organizacją non-profit, która działa na rzecz budowania więzi pomiędzy firmami z prowincji Alicante, a głównym uniwersytetem w tym regionie. Fundacja ma na celu przekazywanie wiedzy Uniwersytetu w Alicante (UA) firmom, oraz doświadczeń przedsiębiorstw – Uniwersytetowi. Promuje również innowacje i przedsiębiorczość w zakresie tej wiedzy.


Uniwersytet w Tesalii

Uniwersytet w Tesalii, z 37 wydziałami i 8 kierunkami, jest uniwersytetem z własną tożsamością i znaczącą pozycją w krajowym systemie edukacji. Główną misją Uniwersytetu w Tesalii jest promowanie wiedzy naukowej poprzez badania naukowe oraz przyczynianie się do rozwoju kulturalnego i gospodarczego społeczności lokalnej całego społeczeństwa. Uniwersytet znany jest z doskonałych wyników badań i wybitnych osiągnięć naukowych, zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Jako jedna z centralnych instytucji Uniwersytetu w Tesalii, Centrum Edukacji Międzynarodowej (CIE) wspiera wszystkie główne procesy na Uniwersytecie i zapewnia podstawowe i indywidualnie dostosowane usługi w celu usystematyzowania i ujednolicenia zdecentralizowanych szkoleń w różnych dziedzinach.


E&D Knowledge Consulting, Lda

E&D Knowledge Consulting jest firmą konsultingową specjalizującą się w obszarach zarządzania innowacjami i wiedzą oraz budowania potencjału dla przedsiębiorczości i innowacji. Główne kierunki doradztwa w zakresie E&D obejmują strategie, doradztwo i szkolenia:

 • Tworzenie kultury dla kreatywności i innowacji,
 • Rozwój umiejętności niezbędnych dla innowacji i kreatywności (techniki ideowe, myślenie krytyczne, zachowania oparte na

współpracy, innowacyjny sposób myślenia, itp.)

 • Modele biznesowe dla innowacji i innowacyjność modeli biznesowych
 • Współtworzenie innowacji i wiedzy (mechanizmy, narzędzia i strategie w zakresie innowacji opartych na współpracy i transferu wiedzy),
 • Ocena i monitorowanie zdolności innowacyjnych i potrzeb w zakresie ulepszeń.

E&D Knowledge Consulting ma na celu stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez pielęgnowanie bardziej innowacyjnych, wykwalifikowanych i zaangażowanych obywateli, pracowników i liderów, a także wspieranie tworzenia i rozwoju innowacji i liderów rynku. Działania obejmują zintegrowane warsztaty, wsparcie i szkolenia, doradztwo i realizację projektów.


Danmar Computers LLC

Danmar Computers jest prywatną firmą oferującą szkolenia zawodowe i rozwiązania ICT dla różnych sektorów zawodowych i dla wszystkich grup wiekowych. Oprócz szkoleń, oferuje opracowanie materiałów szkoleniowych, doradztwo oraz tworzenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych, stron internetowych dostosowanych do potrzeb klienta, aplikacji mobilnych, systemów e-learningowych i kampanii internetowych. Działania Danmar-u są skierowane do różnych grup, oferując specjalne programy szkoleniowe i pomoc w poprawie ich sytuacji, zarówno na rynku pracy, jak i w innych obszarach zawodowych.

EURO-NET

EURO-NET jest stowarzyszeniem non-profit, które jest członkiem lub stowarzyszonym członkiem 57 międzynarodowych sieci (5 z nich to sieci unijne): EUROPE DIRECT, EUROGUIDANCE, EURODESK, SOLVIT oraz EBN-EUROPEAN BUSINESS & INNOVATION CENTRE NETWORK).

EURO-NET posiada 77 własnych anten w 26 różnych krajach Europy.

EURO-NET oferuje dzieciom, młodzieży i dorosłym następujące usługi:

 • centrum informacji i rozwoju projektów
 • organizację kursów szkoleniowych, wymian i działań kulturalnych, artystycznych lub sportowych
 • studia branżowe, badania
 • doradztwo, wsparcie i zapobieganie kryzysom
 • e-learning, nawiązywanie kontaktów, partnerstwo, kursy szkoleniowe i warsztaty
 • publikacje, gazety i strony internetowe.