Πολλαπλασιαστική εκδήλωση

Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση περιελάμβανε ένα θεματικό σεμινάριο για την παρουσίαση των επιτευγμάτων του έργου, της εμπειρίας και της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε και για την ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα της κατάρτισης σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες.

Η ομάδα-στόχος για τη διάδοση του έργου προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση αυτή και μαζί τους διεξήχθη μια διεπιστημονική συζήτηση σχετικά με τη σημασία και το ρόλο των κοινωνικών δεξιοτήτων στην τρέχουσα αγορά εργασίας και για την ανάπτυξη και την καινοτομία των επιχειρήσεων.