Spotkanie online w celu podjęcia decyzji o realizacji pilotażu.

Głównym celem spotkania było zaprojektowanie ostatnich kroków projektu, sprawdzenie co partnerzy robią w ramach pilotażu oraz dyskusja na temat platformy i jej głównych cech. Agenda spotkania obejmowała:

  • Dotychczas opracowane rezultaty
  • Agenda i budżet
  • Platforma, wyzwania i pilotaż
  • Upowszechnianie
  • Końcowe spotkanie