Spotkanie online w celu skoordynowania ostatnich kroków projektu i zakończenia Rezultatów Intelektualnych.

Spotkanie online było doskonałą okazją dla wszystkich partnerów do zapoznania się z dotychczasowym rozwojem pakietów szkoleniowych i platformy, a także z kolejnymi działaniami w projekcie i określeniem prac do opracowania do końca ACT2IMPACT. Agenda spotkania obejmowała:

  • Pakiety szkoleniowe
  • Platformę ACT2IMPACT
  • Następne kroki