Διαδικτυακή συνάντηση για τον συντονισμό των τελευταίων βημάτων του έργου και τη λήξη των πακέτων εργασίας.

Η διαδικτυακή συνάντηση παρείχε μια εξαιρετική ευκαιρία σε όλους τους εταίρους να ενημερωθούν για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πακέτων και της πλατφόρμας μέχρι στιγμής, καθώς και για τις επόμενες δράσεις του έργου και να καθορίσουν τις εργασίες που πρέπει να αναπτυχθούν μέχρι το τέλος του ACT2IMPACT. Η ημερήσια ατζέντα ήταν η εξής:

  • Πακέτα κατάρτισης
  • Διαδικτυακή πλατφόρμα ACT2IMPACT
  • Επόμενα βήματα