Spotkanie online w celu przeciwdziałaniu pandemii, dodatkowa długość projektu i dostarczenie rezultatów

27 maja 2020 r. odbyło się ponadnarodowe spotkanie online, aby zmierzyć się z kryzysem, jaki wywołał Covid19 i zdecydować, jak dalej pracować nad projektem, aby osiągnąć założone cele. Miało ono następujący porządek obrad:

  • Harmonogram projektu
  • Szablony dla 2 pakietów szkoleniowych
  • Główne punkty pakietu szkoleniowego Kreatywność
  • Główne punkty pakietu szkoleniowego Krytyczne Myślenie
  • Dyskusja na temat sposobu opracowania pakietów szkoleniowych.