Αρχική Σελίδα

Το Ευρωπαϊκό έργο ACT2IMPACT στοχεύει στην αντιμετώπιση του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ του συνόλου των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των νέων ενηλίκων που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και των αναγκών που απαιτούνται σήμερα από τις εταιρείες.

Στην πραγματικότητα, επειδή το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζει με πολύ αργό ρυθμό, χρειάζονται λύσεις για τη στήριξη των νέων ενηλίκων για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας.