Αρχική Σελίδα

Το Ευρωπαϊκό έργο ACT2IMPACT στοχεύει στην αντιμετώπιση του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ του συνόλου των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των νέων ενηλίκων που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και των αναγκών που απαιτούνται σήμερα από τις εταιρείες.

Στην πραγματικότητα, επειδή το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζει με πολύ αργό ρυθμό, χρειάζονται λύσεις για τη στήριξη των νέων ενηλίκων για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας.

Το έργο θέλει να αναπτύξει, μέσα σε 26 μήνες δραστηριοποίησης, μια διαδικασία αναβάθμισης δεξιοτήτων που, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, υποστηρίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Βάσει ενός ηλεκτρονικού εργαλείου, το έργο στοχεύει στην παρουσίαση μιας καινοτόμου προσέγγισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, βασισμένη στην κατάρτιση και στη μάθηση μέσω διαδραστικών ασκήσεων παράλληλα με τις συνεργατικές και επικοδομητικές συζητήσεις μέσω ενός διαδικτυακού φόρουμ συζητήσεων.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης, μέσα από διαδραστικά μαθήματα κατάρτισης σύντομης έκτασης, βασισμένα σε στρατηγικές προκλήσεις και ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης ένα φόρουμ συζητήσεων, με στόχο τη δημιουργία ομάδων μεταξύ των συμμετεχόντων που θα λάβουν μέρος από τις χώρες της κοινοπραξίας, προωθώντας την ομαδική εργασία και τη διαδραστική μάθηση.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη υλικού που απευθύνεται σε:

 1. νέους ενήλικες ηλικίας 20 έως 30 ετών που θα τους επιτρέψει να εισέλθουν ευκολότερα στην αγορά εργασίας,
 2. εκπαιδευτές και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής επιτυχίας και ικανοποίησης στις θέσεις εργασίας τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου έχουν προγραμματιστεί 4 διαφορετικές συναντήσεις:

 1. Αλικάντε (Ισπανία) – 1η συνάντηση στην Αλικάντε –

  Η πρώτη συνεδρίαση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Αλικάντε (Ισπανία) στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2020.

  Ο συντονιστής του έργου ENTERPRISE UNIVERSITY OF ALICANTE FOUNDATION (FUNDEUN) υποδέχτηκε τους εταίρους στη χώρα του.

  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλα τα βήματα του έργου. Όλες οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια, καθορίστηκαν και συμφωνήθηκαν από όλους τους εταίρους.

 2. Πόρτο (Πορτογαλία)
 3. Ποτένζα (Ιταλία)
 4. Βόλος (Ελλάδα)