Spotkanie końcowe projektu w Volos

Ostatnie spotkanie w projekcie ACT2IMPACT odbyło się w Volos (Grecja), w siedzibie Uniwersytetu Tesalskiego. Skupiono się na głównych aspektach zamknięcia projektu i raportu końcowego. Dyskutowano nad ostateczną wersją platformy projektu…

Wydarzenie Upowszechniające

Wydarzenie Upowszechniające składało się z seminarium tematycznego, mającego na celu prezentację osiągnięć projektu, doświadczeń i wypracowanej platformy oraz wymianę wiedzy w zakresie szkoleń o umiejętnościach miękkich. Do udziału w tym…