Τελική διακρατική συνάντηση του έργου στο Βόλο

Η τελευταία γενική συνάντηση του έργου ACT2IMPACT πραγματοποιήθηκε στο Βόλο (Ελλάδα), στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επικεντρώθηκε στις κύριες πτυχές για το κλείσιμο του έργου και την τελική έκθεση. Συζητήθηκε…

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση

Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση περιελάμβανε ένα θεματικό σεμινάριο για την παρουσίαση των επιτευγμάτων του έργου, της εμπειρίας και της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε και για την ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα της κατάρτισης…

Διαδικτυακή συνάντηση για να αποφασιστεί η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής.

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να σχεδιαστούν τα τελικά βήματα του έργου, να ελεγχθεί τι κάνουν οι εταίροι για την πιλοτική εφαρμογή και να συζητηθεί η πλατφόρμα πληροφορικής και…

Διαδικτυακή συνάντηση για τον συντονισμό των τελευταίων βημάτων του έργου και τη λήξη των πακέτων εργασίας.

Η διαδικτυακή συνάντηση παρείχε μια εξαιρετική ευκαιρία σε όλους τους εταίρους να ενημερωθούν για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πακέτων και της πλατφόρμας μέχρι στιγμής, καθώς και για τις επόμενες δράσεις…

Online Συνάντηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, επιπλέον διάρκεια του έργου και παράδοση των εργασιών

Η διαδικτυακή διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2020, για να αντιμετωπιστεί η κρίση που προκαλούσε ο Covid19 και να αποφασιστεί πώς θα συνεχιστεί η εργασία στο έργο για την…